pilar diaz

Monday, January 30, 2006

Delegació catalana al CongrésDijous 26 de gener el Parlament de Catalunya va escollir la delegació de 39 diputats/des que ens representarà a la Comissió Mixta Paritària que ha de tramitar el projecte d'Estatut al Congrés dels Diputats. D'aquí sorgirà la comissió que estudiarà en ponència, esmena per esmena, l'esmentat text.

Els 39 representants del Parlament es distribueixen de la següent manera:

  • CiU: 13
  • PSC-CPC: 12 (un dels quals vam cedir a ICV-EUiA)
  • ERC: 7
  • PP:4
  • ICV-EUiA: 3 (+1 que nosaltres li vam cedir)

La meva sorpresa es va produir quan ens van lliurar la llista que havíem de votar. Només la llista de representants designats pel grup parlamentari socialista era paritària: 5 dones d'un total d'11 membres (45%).

La resta es conformava així:

  • CiU: 3 dones d'un total de 13 membres (23%)
  • ERC: 2 dones d'un total de 7 membres (28%)
  • PP: 1 dona d'un total de 4 membres (25%)
  • ICV-EUiA: cap dona d'un total de 4 membres (0%)

No podem demanar representació paritària quan la composició del Parlament de Catalunya no ho és pas. Però, certament, aquests percentatges estan bastant per sota dels percentatges de dones parlamentàries que aquests grups tenen a l'actualitat. No vull ni imaginar que passarà quan designin els membres que conformaran la ponència que tramitarà el projecte, on per cert el grup socialista comptarà amb 2 dones d'un total de 3 membres. La pregunta és: quin element no és una prioritat real a la seva agenda? El nou Estatut? O la presència de dones a l'hora de la veritat?

Friday, January 20, 2006

Recta final


Aquesta setmana s’estan produint una sèrie d’esdevinements molt significatius i d’especial transcendència per Catalunya, que només fa dos anys eren impensables: la negociació del nou Estatut a Madrid abans no comenci el tràmit parlamentari i el retorn dels coneguts com “papers de Salamanca”. El govern socialista els ha fet possibles. El retorn a Catalunya de la documentació incautada com a motí de guerra és simplement un acte de justícia, que ha de tenir continuïtat amb altres actes de justícia encara pendents. La negociació del nou Estatut entre el govern espanyol i les quatre forces parlamentàries que van donar suport a la proposta està arribant a la recta final amb desenllaç incert. L’acord és possible i la voluntat de totes les parts per arribar-hi és real. Pel bé del país, si realment és això el que mou els fils de la negociació, tothom ha de mostrar la generositat necessària per arribar al millor acord possible renunciant a rendibilitzar electoralment els resultats. Fàcil de dir, difícil de fer. I precisament és això el que pot entorpir l’acord final, que podria estar a tocar de mans. És important tancar aquest procés negociador l’abans possible per dos motius bàsics. Un, perquè tenir constantment l’Estatut català a l’agenda política i dels mitjans de comunicació només fa que alimentar l’estratègia del Partit Popular de l’erosió per l’erosió per tal de fer fóra a José Luis Rodríguez Zapatero de la presidència del govern espanyol. Dos, perquè això fa que els fruits del canvi polític que fa dos anys es va produir a Catalunya passin desapercebuts. La contractació de 4.200 professors, la rehabilitació de 30 barris, els 15.000 habitatges socials en construcció i la creació de cent noves escoles són només alguns exemples d’una tasca de govern encaminada a donar solucions als problemes de la ciutadania.

Article publicat al setmanari "El Far". Data 20.1.2006.

Tuesday, December 20, 2005

Escrit El Pont. Desembre 2005.

Hoy en día nadie duda de que los presupuestos de una administración, y no los grandes discursos, son los que reflejan las voluntades políticas reales. Los presupuestos de la Generalitat para el 2006 constatan que el Gobierno catalán piensa en las necesidades reales de la ciudadanía y que actúa con ambición. Casi la mitad del presupuesto se dedica a Sanidad y Salud, lo que demuestra el interés del Gobierno en las políticas sociales. En este ejercicio se vuelve a reducir el déficit heredado del anterior gobierno de CiU en más de un 21% sin incrementar la presión fiscal y sin rebajar las inversiones.
Entre las actuaciones más destacadas aparecen 60 nuevos centros de atención primaria y 5 nuevos hospitales, la contratación de 6035 nuevos profesores para el curso 2006-07, la creación de 8000 nuevas plazas de guardería, la creación de 14 nuevas comisarías y el incremento de 1727 mossos d’esquadra.
En el ámbito de las políticas locales, también nos encontramos en el trámite de aprobación de los presupuestos. El gobierno local ha elaborado unos presupuestos ambiciosos pensando en las necesidades reales de la gente de Esplugues. En la situación de dificultad económica que los ayuntamientos padecemos de manera crónica, el esfuerzo en políticas sociales, de seguridad, de vivienda, y a favor del comercio, es más que notable.
En materia de política social, se universaliza el servicio de teleasistencia a partir de los 80 años, se incrementa notablemente los recursos dedicados a servicios para personas con discapacidad, y se crea una plaza de trabajador/a social. También se pondrá en funcionamiento la residencia para mujeres maltratadas.
En materia educativa, cultural y deportiva, se creará una nueva guardería en el barrio de Montesa, se ampliará la Escuela Municipal de Música, se pondrá en funcionamiento el Espacio Joven Remolí y la gestión de los Bucs Musicales, y se procederá a la remodelación de las instalaciones deportivas de La Plana y Les Moreres y a la construcción de una piscina en los terrenos de “La Baronda”.
En temas de seguridad, se refuerza el servicio de agentes cívicos y aumenta la presencia policial en la calle. En materia de comercio local, los recursos para fomentarlo crecen un 30% y se procede a la remodelación de los mercados municipales.
En políticas de vivienda, se desarrollará un plan de vivienda municipal 2006-07 en el que destaca la construcción de 120 viviendas en el sector de Sant Llorenç, 50 en los terrenos de Plaza & Janés, y la construcción de 64 viviendas en régimen de alquiler en Josep Ventura, Gaspar Fábregas e Isidre Martí. También se incrementará en un 10% las ayudas a las viviendas de alquiler para jóvenes.
En materia de vertebración urbana, destaca la 7ª fase de reurbanización y accesibilidad de Can Clota, la remodelación de la Rambla Àngel Guimerà, la reforma de la C/ Maladeta, la colocación de pasos elevados y de barreras sónicas, el acondicionamiento de un patio interior de manzanas en Can Vidalet y la materialización del convenio con Telefónica para la mejora de Sant Pere Màrtir.
Todas ellas son muy buenas noticias, y nos queda únicamente expresar nuestros mejores deseos para las próximas fiestas navideñas y el próximo año.

Thursday, November 17, 2005

Pressupostos 2006. Esplugues de Llobregat


Els pressupostos pel 2006 elaborats pel govern municipal persegueixen 7 grans objectius:

1.- Millora de la seguretat ciutadana i del civisme.
· Incrementar la presència de la policia local al carrer i consolidar el servei dels agents cívics.
· Increment de la plantilla de la policia local
· Lluitar contra el soroll dels vehicles i les motocicletes i les activitats, principalment els bars a l’estiu.

2.- Afavorir l’accés a l’habitatge.
Desenvolupar un pla d’habitatge municipal (2006-2007) que contingui les següents actuacions:
· Construcció habitatges Sant Llorenç (120 habitatges)
· Construcció d’habitatges Plaza i Janés (50 habitatges)
· Construcció habitatges Pep Ventura (17 habitatges)
· Construcció habitatges Pere Pelegrí (12 habitatges)
· Construcció d’habitatges de lloguer al carrers Josep Ventura, carrer Gaspar Fàbregas i Avinguda Isidre Martí (64 habitatges).

A més d’aquestes actuacions estan programades les següents, també de promoció municipal:
· Construcció habitatges CAUFEC (125 habitatges).
· Construcció habitatges Can Cervera-Can Vidalet (250 habitatges).
· Construcció d’habitatges de lloguer per a joves i gent gran sobre finques d’equipament, en Mercat Can Vidalet i Mercat La Plana (170 habitatges) l’inici de les obres està previst durant el 2006.
· L’objectiu del Pla d’Habitatge es la construcció de més de 800 habitatges de promoció municipal.
· Increment d’un 10% a les ajudes a l’habitatge de lloguer per a joves.

3.- Millores socials.
· Ampliació del servei de teleassistència domiciliària amb universalització del mateix a partir del 80 anys.
· Increment d’un 50% dels recursos destinats al servei d’animació de gent gran.
· Creació a la plantilla municipal d’una plaça de treballador social.
· Increment d’un 25% dels recursos destinats als serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència en situació de risc d’exclusió social.
· Duplicar els recursos destinats al transport adaptat i a activitats esportives de persones discapacitades.
· Integració de les persones pluridiscapacitades en el Casal d’Estiu.
· Increment d’un 13% dels recursos destinats a beques per a educació especial.
· Posar en funcionament la residència assistits fundació PROA.
· Increment d’un 60% de l’aportació a la fundació PROA per a l’assistència a discapacitats.
· Increment d’un 12% dels recursos destinats a emergències socials.
· Posar en funcionament la residència dones maltractades.

4.- Educació, cultura i esport.
- Creació d’una nova escola bressol municipal al barri de Montesa.
- Ampliació de l’Escola Municipal de Música.
- Posar en funcionament dos nous serveis:
- Espai Jove Remolí
- Gestió dels Bucs Musicals.
- Noves activitats al Casal de Cultura
- Remodelació de les instal·lacions esportives de La Plana (2005-2007) i construcció d’una gran piscina descoberta (2006) en els terrenys municipals denominats “La Baronda”. Construcció d’un nou Polisportiu Les Moreres, i programmació d’un nou poliesportiu a Can Vidalet-Can Cervera amb piscina coberta.
- Adequació vestuaris Camp de Futbol de Can Vidalet.
- Remodelació i accessibilitat Casal de Cultura Robert Brillas.
- Adequació edifici Molí.

5.- Sostenibilitat mediambiental.
- Millorar la conservació i vigilància dels parcs i zones verdes del municipi.
- Incrementar les activitats de sensibilització i implantar programes d’ús eficient dels recursos no renovables.

6.- Mobilitat i vertebració urbana.
· Increment d’un 40% del recursos destinats a transport públic municipal per a la reestructuració del Servei Esplubús, 3 autobusos amb freqüència de pas aproximada de 30 minuts.
· Reurbanització i accessibilitat Can Clota. (fase 7a carrer Josep Anselm Clavè.
· Remodelació Rambla Àngel Guimerà. (des del carrer Manuel de Falla fins al Parc del Pou d’En Fèlix).
· Reforma i accessibilitat carrer Maladeta.
· Millora Pl. Santa Magdalena.
· Repavimentacions i passos elevats.
· Condicionament del pati interior de l’illa dels carrers Galvany, P. Casas, Menta, Hortènsia i Maladeta.
· Col·locació de barreres sòniques.
· Adequació del cim de Sant Pere Màrtir i construcció d’un mirador.

7.- Foment del comerç local i de l’activitat econòmica.
· Increment dels recursos destinats a accions de foment del comerç i l’empresa.
· Reforma i reestructuració dels mercats municipals (inici 2006).
· Senyalització viària i comercial.

Tot aquest esforç per millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’Esplugues es realitza amb un increment dels tributs municipals del 3,5% igual a l'IPC esperat per l'exercici 2005.

Thursday, November 10, 2005

Escrit El Pont. Octubre 2005.

Finalment ja tenim proposta de nou Estatut aprovada amb el 90% dels vots afirmatius de la cambra catalana. És un moment històric i és un moment de satisfacció. Només el Partit Popular de Catalunya, probablement pressionat des del seu partit a Madrid, no va donar suport a la proposta acordada per la resta de grups parlamentaris. Va ser una llàstima perquè el grup popular sí que va participar en ponència amb esperit positiu i fins i tot va aprovar determinades parts del text definitiu. Però ja se sap ...
Ara és l’hora de l’explicació, del debat i del consens: a les Corts Generals, que és on resideix la sobirania nacional, i també fora. Però primer de tot, és l’hora de llegir-se el text aprovat al Parlament català. Aquests dies hem pogut sentir opinions diverses, totes elles legítimes en democràcia, però algunes d’elles fetes sense una lectura prèvia del text sencer. S’han fet lectures parcials interessades, però el text s’ha de llegir de manera íntegra per conèixer la proposta que fem des de Catalunya a la resta d’Espanya.
Sí, ara i en aquest moment això és una proposta feta des d’aquí amb un amplíssim suport, però no és pas una imposició. No podria ser mai una imposició. Els catalans i catalanes aspirem a un millor autogovern i un millor finançament (o no aspiren al millor pels seus territoris la resta de comunitats autònomes?) i pensem que aquest acord és el millor instrument per aconseguir-ho. Ara és l’hora de la paraula i del diàleg, no ha de ser l’hora del NO per sistema i de veure fantasmes on no n’hi ha, i per això nosaltres necessitem i sabrem explicar-nos convenientment.
En l’àmbit local, el ple municipal de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha posat la primera pedra per portar a terme l’aprovació del Pla Parcial de Can Cervera. Amb l’aprovació dels criteris previs que ara passaran a exposició pública, s’obrirà el termini per explicar, rebre al·legacions i consensuar el planejament entre totes les forces polítiques representades al consistori amb la participació també dels veïns.
Quins beneficis preveu l’equip de govern que aquest Pla aportarà al nostre municipi? D’una banda es construiran 250 habitatges de promoció municipal d’un total de 1000. També es contempla la construcció d’un poliesportiu amb piscina coberta que donarà servei principalment als veïns i veïnes de Can Vidalet. El Pla haurà de millorar significativament la connectivitat amb la ronda de Dalt mitjançant una rotonda que regularà el trànsit d’entrada i sortida. Pel que fa a les zones verdes, es construirà un nou parc d’aproximadament unes 7 hectàrees. Quant a la dinamització econòmica, amb el que això comporta de creació d’ocupació i riquesa, es crearan 25000 m2 d’oficines, dels quals el 10% seran de titularitat municipal. Es contempla també que l’aparició d’aquest parc d’activitat econòmica conformi una nova façana a la ronda.
Les millores previstes són, doncs, esperançadores i ara toca entre tothom interessat trobar el millor projecte per aquest sector de la nostra ciutat.

Monday, October 24, 2005

L'hora del diàleg


L’aparició de nombrosos experts en aspectes constitucionals no ha deixat de sobtar-me aquests dies posteriors a l’aprovació de la proposta de nou Estatut al Parlament de Catalunya. I encara resulta més complicat d’entendre com es pot opinar sobre un text que no ha estat llegit en molts casos. Hem pogut sentir opinions diverses, totes elles legítimes en democràcia, però algunes d’elles fetes sense una lectura prèvia del text sencer. S’han fet lectures parcials interessades, però la proposta s’ha de llegir de manera íntegra i sense una actitud a-priori sesgada. Situem, amb tota la serenitat necessària, el procediment d’aprovació d’aquest Estatut en el marc precís. Després de la proposta consensuada i aprovada per la via democràtica a Catalunya, com ens assenyala el marc legal, ara toca la seva discussió i aprovació a les Corts Generals, tal i com continua assenyalant aquest marc legal. Ara és doncs l’hora de l’explicació pedagògica, del debat serè i del consens. Perquè, en aquest moment precís, això és una proposta feta des d’aquí amb un amplíssim suport, però no és pas una imposició. No podria ser mai una imposició. Com tampoc es pot tractar d’una reforma constitucional perquè pretén estar dintre de la Constitució. La ciutadania catalana aspira legítimament a un millor autogovern i un millor finançament (o no aspiren al millor pels seus territoris la resta de territoris?) i aquest acord és un bon instrument per començar el camí per assolir-ho. Ara és l’hora de la paraula i del diàleg, però no ha de ser mai l’hora d’instrumentalitzar aquesta proposta per dividir els pobles d’Espanya, i en nom de la seva unitat, perseguir objectius partidistes.

Article publicat al setmanari "El Far". 21.10.05

Monday, October 17, 2005

Escrit El Pont. Setembre 2005.

El descanso estival siempre resulta beneficioso. Dedicar el tiempo libre a realizar actividades diferentes a las habituales y dedicar nuestra mente a pensamientos también diferentes a los habituales nos ayuda a aproximarnos a los retos que se nos plantean con ideas nuevas y con soluciones innovadoras.
Este curso político vamos a necesitar esa frescura que proporciona todo período vacacional para afrontar con garantías suficientes los proyectos que quedaron aparcados antes del verano.
Este mes de septiembre se celebrará en el Parlament de Catalunya la sesión plenaria para refrendar la propuesta de nou Estatut, que tras ese trámite deberá ser discutida y aprobada en el Congreso de los Diputados. Si todas las formaciones políticas somos capaces de aparcar por un momento nuestros intereses partidistas para lograr un gran acuerdo de consenso, Catalunya ganará.
Catalunya ganará porque dispondrá de una mayor capacidad de autogobierno y de una mejor financiación, lo que permitirá al Gobierno de la Generalitat profundizar en la aplicación de políticas de justicia social. El nou Estatut permitirá implementar más y mejores políticas sociales, y mejorar en definitiva la calidad de vida de los catalanes y catalanas.
Iniciativas como la colocación de la primera piedra del Hospital Comarcal del Baix Llobregat, con la previsión de entrada en funcionamiento a principios de 2008, se podrán sin duda alguna multiplicar. También se incrementará en mayor medida la financiación de los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, y por ello, deben dar respuesta inmediata a los problemas que se les plantea, aunque no sean de su competencia.
Esa mejora en la suficiencia financiera podrá permitirá en nuestro municipio, por ejemplo, la mejora urbanística de nuestros barrios. Para mejorar la calidad de vida en cada rincón de Esplugues, deberemos emprender obras de reforma como las que la primavera pasada se iniciaron en la Av. de la Miranda, en Ciudad Diagonal y en el barrio de Can Clota.
En los dos primeros casos, las obras han significado la reforma de aceras i pavimento para eliminar problemas de accesibilidad, la adaptación de pasos, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la plantación de nuevo arbolado. En el caso de Can Clota, aún en pleno proceso de transformación, los aspectos más destacables serán la transformación de la calle Miramar en zona peatonal y la ampliación de la plaza Sant Lluís.