pilar diaz

Thursday, November 17, 2005

Pressupostos 2006. Esplugues de Llobregat


Els pressupostos pel 2006 elaborats pel govern municipal persegueixen 7 grans objectius:

1.- Millora de la seguretat ciutadana i del civisme.
· Incrementar la presència de la policia local al carrer i consolidar el servei dels agents cívics.
· Increment de la plantilla de la policia local
· Lluitar contra el soroll dels vehicles i les motocicletes i les activitats, principalment els bars a l’estiu.

2.- Afavorir l’accés a l’habitatge.
Desenvolupar un pla d’habitatge municipal (2006-2007) que contingui les següents actuacions:
· Construcció habitatges Sant Llorenç (120 habitatges)
· Construcció d’habitatges Plaza i Janés (50 habitatges)
· Construcció habitatges Pep Ventura (17 habitatges)
· Construcció habitatges Pere Pelegrí (12 habitatges)
· Construcció d’habitatges de lloguer al carrers Josep Ventura, carrer Gaspar Fàbregas i Avinguda Isidre Martí (64 habitatges).

A més d’aquestes actuacions estan programades les següents, també de promoció municipal:
· Construcció habitatges CAUFEC (125 habitatges).
· Construcció habitatges Can Cervera-Can Vidalet (250 habitatges).
· Construcció d’habitatges de lloguer per a joves i gent gran sobre finques d’equipament, en Mercat Can Vidalet i Mercat La Plana (170 habitatges) l’inici de les obres està previst durant el 2006.
· L’objectiu del Pla d’Habitatge es la construcció de més de 800 habitatges de promoció municipal.
· Increment d’un 10% a les ajudes a l’habitatge de lloguer per a joves.

3.- Millores socials.
· Ampliació del servei de teleassistència domiciliària amb universalització del mateix a partir del 80 anys.
· Increment d’un 50% dels recursos destinats al servei d’animació de gent gran.
· Creació a la plantilla municipal d’una plaça de treballador social.
· Increment d’un 25% dels recursos destinats als serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència en situació de risc d’exclusió social.
· Duplicar els recursos destinats al transport adaptat i a activitats esportives de persones discapacitades.
· Integració de les persones pluridiscapacitades en el Casal d’Estiu.
· Increment d’un 13% dels recursos destinats a beques per a educació especial.
· Posar en funcionament la residència assistits fundació PROA.
· Increment d’un 60% de l’aportació a la fundació PROA per a l’assistència a discapacitats.
· Increment d’un 12% dels recursos destinats a emergències socials.
· Posar en funcionament la residència dones maltractades.

4.- Educació, cultura i esport.
- Creació d’una nova escola bressol municipal al barri de Montesa.
- Ampliació de l’Escola Municipal de Música.
- Posar en funcionament dos nous serveis:
- Espai Jove Remolí
- Gestió dels Bucs Musicals.
- Noves activitats al Casal de Cultura
- Remodelació de les instal·lacions esportives de La Plana (2005-2007) i construcció d’una gran piscina descoberta (2006) en els terrenys municipals denominats “La Baronda”. Construcció d’un nou Polisportiu Les Moreres, i programmació d’un nou poliesportiu a Can Vidalet-Can Cervera amb piscina coberta.
- Adequació vestuaris Camp de Futbol de Can Vidalet.
- Remodelació i accessibilitat Casal de Cultura Robert Brillas.
- Adequació edifici Molí.

5.- Sostenibilitat mediambiental.
- Millorar la conservació i vigilància dels parcs i zones verdes del municipi.
- Incrementar les activitats de sensibilització i implantar programes d’ús eficient dels recursos no renovables.

6.- Mobilitat i vertebració urbana.
· Increment d’un 40% del recursos destinats a transport públic municipal per a la reestructuració del Servei Esplubús, 3 autobusos amb freqüència de pas aproximada de 30 minuts.
· Reurbanització i accessibilitat Can Clota. (fase 7a carrer Josep Anselm Clavè.
· Remodelació Rambla Àngel Guimerà. (des del carrer Manuel de Falla fins al Parc del Pou d’En Fèlix).
· Reforma i accessibilitat carrer Maladeta.
· Millora Pl. Santa Magdalena.
· Repavimentacions i passos elevats.
· Condicionament del pati interior de l’illa dels carrers Galvany, P. Casas, Menta, Hortènsia i Maladeta.
· Col·locació de barreres sòniques.
· Adequació del cim de Sant Pere Màrtir i construcció d’un mirador.

7.- Foment del comerç local i de l’activitat econòmica.
· Increment dels recursos destinats a accions de foment del comerç i l’empresa.
· Reforma i reestructuració dels mercats municipals (inici 2006).
· Senyalització viària i comercial.

Tot aquest esforç per millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’Esplugues es realitza amb un increment dels tributs municipals del 3,5% igual a l'IPC esperat per l'exercici 2005.

Thursday, November 10, 2005

Escrit El Pont. Octubre 2005.

Finalment ja tenim proposta de nou Estatut aprovada amb el 90% dels vots afirmatius de la cambra catalana. És un moment històric i és un moment de satisfacció. Només el Partit Popular de Catalunya, probablement pressionat des del seu partit a Madrid, no va donar suport a la proposta acordada per la resta de grups parlamentaris. Va ser una llàstima perquè el grup popular sí que va participar en ponència amb esperit positiu i fins i tot va aprovar determinades parts del text definitiu. Però ja se sap ...
Ara és l’hora de l’explicació, del debat i del consens: a les Corts Generals, que és on resideix la sobirania nacional, i també fora. Però primer de tot, és l’hora de llegir-se el text aprovat al Parlament català. Aquests dies hem pogut sentir opinions diverses, totes elles legítimes en democràcia, però algunes d’elles fetes sense una lectura prèvia del text sencer. S’han fet lectures parcials interessades, però el text s’ha de llegir de manera íntegra per conèixer la proposta que fem des de Catalunya a la resta d’Espanya.
Sí, ara i en aquest moment això és una proposta feta des d’aquí amb un amplíssim suport, però no és pas una imposició. No podria ser mai una imposició. Els catalans i catalanes aspirem a un millor autogovern i un millor finançament (o no aspiren al millor pels seus territoris la resta de comunitats autònomes?) i pensem que aquest acord és el millor instrument per aconseguir-ho. Ara és l’hora de la paraula i del diàleg, no ha de ser l’hora del NO per sistema i de veure fantasmes on no n’hi ha, i per això nosaltres necessitem i sabrem explicar-nos convenientment.
En l’àmbit local, el ple municipal de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha posat la primera pedra per portar a terme l’aprovació del Pla Parcial de Can Cervera. Amb l’aprovació dels criteris previs que ara passaran a exposició pública, s’obrirà el termini per explicar, rebre al·legacions i consensuar el planejament entre totes les forces polítiques representades al consistori amb la participació també dels veïns.
Quins beneficis preveu l’equip de govern que aquest Pla aportarà al nostre municipi? D’una banda es construiran 250 habitatges de promoció municipal d’un total de 1000. També es contempla la construcció d’un poliesportiu amb piscina coberta que donarà servei principalment als veïns i veïnes de Can Vidalet. El Pla haurà de millorar significativament la connectivitat amb la ronda de Dalt mitjançant una rotonda que regularà el trànsit d’entrada i sortida. Pel que fa a les zones verdes, es construirà un nou parc d’aproximadament unes 7 hectàrees. Quant a la dinamització econòmica, amb el que això comporta de creació d’ocupació i riquesa, es crearan 25000 m2 d’oficines, dels quals el 10% seran de titularitat municipal. Es contempla també que l’aparició d’aquest parc d’activitat econòmica conformi una nova façana a la ronda.
Les millores previstes són, doncs, esperançadores i ara toca entre tothom interessat trobar el millor projecte per aquest sector de la nostra ciutat.