pilar diaz

Thursday, November 17, 2005

Pressupostos 2006. Esplugues de Llobregat


Els pressupostos pel 2006 elaborats pel govern municipal persegueixen 7 grans objectius:

1.- Millora de la seguretat ciutadana i del civisme.
· Incrementar la presència de la policia local al carrer i consolidar el servei dels agents cívics.
· Increment de la plantilla de la policia local
· Lluitar contra el soroll dels vehicles i les motocicletes i les activitats, principalment els bars a l’estiu.

2.- Afavorir l’accés a l’habitatge.
Desenvolupar un pla d’habitatge municipal (2006-2007) que contingui les següents actuacions:
· Construcció habitatges Sant Llorenç (120 habitatges)
· Construcció d’habitatges Plaza i Janés (50 habitatges)
· Construcció habitatges Pep Ventura (17 habitatges)
· Construcció habitatges Pere Pelegrí (12 habitatges)
· Construcció d’habitatges de lloguer al carrers Josep Ventura, carrer Gaspar Fàbregas i Avinguda Isidre Martí (64 habitatges).

A més d’aquestes actuacions estan programades les següents, també de promoció municipal:
· Construcció habitatges CAUFEC (125 habitatges).
· Construcció habitatges Can Cervera-Can Vidalet (250 habitatges).
· Construcció d’habitatges de lloguer per a joves i gent gran sobre finques d’equipament, en Mercat Can Vidalet i Mercat La Plana (170 habitatges) l’inici de les obres està previst durant el 2006.
· L’objectiu del Pla d’Habitatge es la construcció de més de 800 habitatges de promoció municipal.
· Increment d’un 10% a les ajudes a l’habitatge de lloguer per a joves.

3.- Millores socials.
· Ampliació del servei de teleassistència domiciliària amb universalització del mateix a partir del 80 anys.
· Increment d’un 50% dels recursos destinats al servei d’animació de gent gran.
· Creació a la plantilla municipal d’una plaça de treballador social.
· Increment d’un 25% dels recursos destinats als serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència en situació de risc d’exclusió social.
· Duplicar els recursos destinats al transport adaptat i a activitats esportives de persones discapacitades.
· Integració de les persones pluridiscapacitades en el Casal d’Estiu.
· Increment d’un 13% dels recursos destinats a beques per a educació especial.
· Posar en funcionament la residència assistits fundació PROA.
· Increment d’un 60% de l’aportació a la fundació PROA per a l’assistència a discapacitats.
· Increment d’un 12% dels recursos destinats a emergències socials.
· Posar en funcionament la residència dones maltractades.

4.- Educació, cultura i esport.
- Creació d’una nova escola bressol municipal al barri de Montesa.
- Ampliació de l’Escola Municipal de Música.
- Posar en funcionament dos nous serveis:
- Espai Jove Remolí
- Gestió dels Bucs Musicals.
- Noves activitats al Casal de Cultura
- Remodelació de les instal·lacions esportives de La Plana (2005-2007) i construcció d’una gran piscina descoberta (2006) en els terrenys municipals denominats “La Baronda”. Construcció d’un nou Polisportiu Les Moreres, i programmació d’un nou poliesportiu a Can Vidalet-Can Cervera amb piscina coberta.
- Adequació vestuaris Camp de Futbol de Can Vidalet.
- Remodelació i accessibilitat Casal de Cultura Robert Brillas.
- Adequació edifici Molí.

5.- Sostenibilitat mediambiental.
- Millorar la conservació i vigilància dels parcs i zones verdes del municipi.
- Incrementar les activitats de sensibilització i implantar programes d’ús eficient dels recursos no renovables.

6.- Mobilitat i vertebració urbana.
· Increment d’un 40% del recursos destinats a transport públic municipal per a la reestructuració del Servei Esplubús, 3 autobusos amb freqüència de pas aproximada de 30 minuts.
· Reurbanització i accessibilitat Can Clota. (fase 7a carrer Josep Anselm Clavè.
· Remodelació Rambla Àngel Guimerà. (des del carrer Manuel de Falla fins al Parc del Pou d’En Fèlix).
· Reforma i accessibilitat carrer Maladeta.
· Millora Pl. Santa Magdalena.
· Repavimentacions i passos elevats.
· Condicionament del pati interior de l’illa dels carrers Galvany, P. Casas, Menta, Hortènsia i Maladeta.
· Col·locació de barreres sòniques.
· Adequació del cim de Sant Pere Màrtir i construcció d’un mirador.

7.- Foment del comerç local i de l’activitat econòmica.
· Increment dels recursos destinats a accions de foment del comerç i l’empresa.
· Reforma i reestructuració dels mercats municipals (inici 2006).
· Senyalització viària i comercial.

Tot aquest esforç per millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’Esplugues es realitza amb un increment dels tributs municipals del 3,5% igual a l'IPC esperat per l'exercici 2005.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home